Tag: zelfaanmelding

Zelfaanmelding in Moodle met  sleutelhouder

Zelfaanmelding in Moodle met sleutelhouder

Moodle kent de mogelijkheid om de aanmeldingsmethode ‘Zelfaanmelding’ te voorzien van een sleutel. Alleen gebruikers die de sleutel kennen komen na invoer van die sleutel in de cursus. Vraag is alleen van wie krijg je de sleutel? In Moodle 2.9 is een nieuw recht geïntroduceerd: ‘enrol/self:holdkey’. Maak een nieuwe rol […]

Read More →

Moodle ‘Zelf aanmelding’ met beperkte duur

Moodle ‘Zelf aanmelding’ met beperkte duur

Moodle kent op cursusniveau de aanmeldingsmethode ‘Zelf aanmelden‘. Gebruikers kunnen de betreffende cursus kiezen en zichzelf aanmelden. Deze methode kan ook worden voorzien van een ‘Aanmeldingsduur’. Wanneer de cursist zichzelf aanmeldt wordt direct een einddatum gezet bij zijn of haar aanmelding. In het voorbeeld hieronder kan de cursist 30 dagen […]

Read More →