Tag: Voorwaardelijke activiteiten

Voorwaardelijke toegang voor groepen

In eerdere versies van Moodle bestond al een experimentele instelling om toegang voor bepaalde groeperingen mogelijk te maken. Dit was een experimentele instelling en was alleen maar mogelijk op onderwerpniveau. In Moodle 2.7 zijn de instellingen voor ‘beperk toegang’ sterk verbeterd en is het nu ook mogelijk om specifieke groepen […]

Read More →

Vooruitblik Moodle 2.7: en/of bij voorwaardelijke activiteiten

Het lijkt een simpele verbetering, maar het maakt zoveel meer mogelijk. In Moodle 2.7 wordt het mogelijk om bij de voorwaardelijke activiteiten ook of condities in te stellen. Nu was het alleen mogelijk op basis van en. In deze nieuwe situatie kan je bijvoorbeeld de volgende condities instellen bij voorwaardelijke activiteiten: […]

Read More →