Tag: Orga Toolkit

Online vaardigheden trainen met Moodle

Al jaren lang wordt er verteld (en ik doe daar ook hard aan mee) dat kennis prima via e-learning aan te bieden en te toetsen is en dat vaardigheden toch wel heel lastig wordt. En gelukkig, ook daar komt verandering in. Orga Toolkit heeft een Moodle add-on waarmee je, via […]

Read More →