Tag: leerprincipes

Welke vijf principes over leren beïnvloeden Moodle?

In het Educause interview van Martin Dougiamas haalt de oprichter van Moodle de vijf belangrijkste principes over leren aan welke van invloed zijn hoe Moodle verder zal worden ontwikkeld. Deze vijf principes zijn: we zijn allemaal zowel potentiële leerkrachten als leerlingen. we leren ook door het creëren en het verwoorden […]

Read More →

‘Wat is Moodle’ binnen drie minuten

Op veel sites staat een tekstuele uitleg wat Moodle is en wat de leerprincipes achter Moodle zijn. Onderstaande presentatie geeft dit kort en krachtig weer binnen drie minuten.