Tag: Alfresco

Bedenkingen bij integratie Alfresco en Moodle 2

Gavin Henrick heeft een video gemaakt over de integratie van Alfresco en Moodle 2. Alfresco is een documentmanagementsysteem wat is gebaseerd op open standaarden. Er zijn twee versies: Alfresco Community Edition: open source en uitgebracht onder de LGPL licentie Alfresco Enterprise Edition: open source, maar uitgebracht onder een (dure) commerciële […]

Read More →