Gebruik niet de Moodle plugin ‘Inactive Users Cleanup’

Plugins op Moodle.org zijn getest door Moodle en bevatten zelden fouten. De plugin ‘Inactive Users Cleanup’ is hierop helaas een uitzondering. Direct na de installatie verstuurt de plugin lege e-mails naar alle gebruikers. En zoiets wil je niet dat gebeurt…

Het advies is deze plugin voorlopig niet te gebruiken. Hoewel de functionaliteit in een behoefte voorziet bij veel inactieve gebruikers is het advies om het beheer van gebruikers vooralsnog handmatig uit te voeren via de optie ‘Gebruikers in bulk beheren’ in het sitebeheer.

De plugin is overigens nu ook uit de Moodle Plugin Database gehaald.