Weblog of elektronisch portfolio?

Het artikel Weblogs didactisch verkeerd gebruiken van Wilfred Rubens gaat in op vijf didactische vergissingen die Ruth Reynards noemt bij het inzetten van weblogs in het onderwijs:

  • Weblogs worden niet in de juiste context ingezet.
  • De verwachte leerresultaten zijn onduidelijk. Zowel voor de docent als voor de lerende.
  • De omgeving wordt misbruikt.
  • De wijze van beoordelen is niet passend.
  • Lerenden hebben onvoldoende tijd om te bloggen.

Wilfred sluit het artikel af met:

Je hoeft als docent niet met weblogs aan de slag. Maar als kritisch denken en zelfreflectie belangrijk zijn, dan is een weblog een heel handig medium. En ik heb het dan niet over zelfreflectie op het persoonlijk functioneren. Dat zou wat mij betreft niet ethisch zijn, en dus ook een vorm van misbruik van de omgeving. Voor dergelijke vormen van zelfreflectie hebben we namelijk het elektronisch portfolio.

Op zich is dit niet verkeerd, maar een weblog kan een zeer handige functie zijn binnen een elektronisch portfolio. De bijdragen die een student levert, moet alleen niet zichtbaar zijn voor de hele wereld. Als ik denk aan de mogelijkheden van Elgg, welke ook ingezet wordt als elektronisch portfolio, dan kan je voor elke bijdrage bepalen wie deze ziet: iedereen, alleen ingelogde gebruikers, een bepaald community of alleen jezelf.

Daarmee is het niet óf een weblog óf een elektronisch portfolio, maar beiden in één systeem. Zo moet bijvoorbeeld in het ontwikkelportfolio voor Kweekvijvertrajecten de cursisten bewijzen in hun portfolio dat zij competent zijn, en m.b.v. de weblog reflecteren zij op het leerproces. Bij elke bijdrage, weblog of document, geven zij aan wie dit mag zien.