Gemiste kansen van Kennisnet

Vanmorgen heb ik de koopwijzer (feb 08) van Kennisnet goed doorgelezen, want hij gaat over elektronische leeromgevingen (ELO). Als Moodle expert heb ik natuurlijk gelijk gezocht naar Moodle. Maar deze is niet meegenomen in de 8 ELO’s die onderzocht zijn. Typisch, want in een onderzoek bij 129 respondenten uit het voortgezet en basisonderwijs komt Moodle uit in de top 3 van meeste gebruikte ELO’s. Wel wordt een ELO besproken die maar op één school in Nederland wordt gebruikt…
Waarop de keuze van de besproken acht ELO’s is gebaseerd, wordt niet verteld.

Dan de tweede gemiste kans. Techniek krijgt weer meer aandacht dan didactiek. Er is gekeken naar gebruiksgemak, technische mogelijkheden en flexibiliteit. Hoewel in de inleiding van de koopwijzer staat dat een ELO moet passen binnen het didactisch model van de school, komt dit amper terug in de beschrijvingen van de diverse ELO’s.  Zelfs in de checklist voor managers staat de didactiek ergens tussen haakjes geplaatst. Er is nog een lange weg te gaan, ook voor Kennisnet…