Learning Gateway

Vandaag was ik op het Sharepoint Portals Seminar in het Microsoft Innovation Center te Barneveld. Albert Schot hield namens het APS een (veel te volle en snelle) presentatie van de achtergronden van een ELO in een schoolorganisatie. The Learning Gateway is een concept gebaseerd op een aantal Microsoft producten, waaronder SharePoint.

Nu vind ik dit een mooi product met veel potentie, zeker voor organisaties waarin veel wordt samengewerkt. Vooral de technische mogelijkheden voor de organisatie werd sterk benadrukt. Er zit geen leerpsychologie achter, zoals bij een Moodle het geval is, namelijk een sociaal-constructivistische visie op leren. En dat terwijl het APS zich wel richt op natuurlijk leren, welke gebaseerd is op het sociaal-constructivisme.

Pas aan het eind kwamen er nog een paar slides met screendumps van een Learning Gateway omgeving in het VO en een portfolio-achtige omgeving bij kleuters. Het was niet mogelijk dit live te laten zien, dat is jammer want zoiets spreekt dan veel meer tot de verbeelding dan een paar screendumps. Ik ben niet onder de indruk van de mogelijkheden van The Learning Gateway als leeromgeving. Het blijft een mooi documentbeheerprogramma met krachtige mogelijkheden, maar in de structuur voor de leerlingen valt nog veel te verbeteren.

Het onderdeel My Site wordt ook gepositioneerd als een e-portfolio en dat kan prima. Er zijn blijkbaar nog veel verschillende ideeen over portfolio’s, want er werd genoemd dat er opdrachten in portfolio’s kunnen staan . . . . (volgens mij is het dan een leeromgeving) en een ander vertelde dat ook leraren documenten in een portfolio van leerlingen kunnen zetten. Het principe van een portfolio is toch dat het eigenaarschap bij de leerling zelf ligt?

Aan het eind was er nog een presentatie over Beyond Sharepoint. Opvallend was de sterke nadruk op het gebruik van Instant Messenger (de zakelijke versie van MSN) en de integratie met andere producten, zoals Outlook en Voip.

SharePoint voor het onderwijs? Voor de organisatie zeker een goede optie, voor het onderwijs . . . kies een ELO die past bij je visie op leren!