Fortis ASR ontwikkelt digitale content

Fortis ASR ontwikkelt met behulp van het programma Lectora digitale cursussen, welke een onderdeel gaan vormen in het reguliere opleidingsprogramma van de Fortis ASR. Met name de theorie zal via e-learning aan de cursist aangeboden worden. Tijdens de fysieke bijeenkomsten is hierdoor meer aandacht voor de cursist.

Avetica begeleidt de ontwikkeling van de digitale cursussen op technisch en didactisch gebied en adviseert de opleiders van Fortis ASR bij het verantwoord inzetten van blended-learning.